Exit 23onI-93 Southbound
Left 0.11 mi
Lodging white 28@2x
Boston Harbor Hotel
70 Rowes Wharf, Boston, MA 02110