Exit 33onI-610 Eastbound
Left 0.97 mi
Lodging white 28@2x
Executive Inn & Suites Houston
6711 Telephone Rd, Houston, TX 77061