Exit 2onI-84 Eastbound
Right 0.85 mi
Lodging white 28@2x
Hamilton Inn
172 Main St, Sturbridge, MA 01566