Exit 2AonI-195 Northbound
Right 0.38 mi
Lodging white 28@2x
Saco Motel
473 Main St, Saco, ME 04072