Exit 90onI-80 Eastbound
Right 0.28 mi
Lodging white 28@2x
Surrey Motel
2750 Columbus St, Ottawa, IL 61350