Exit 39onI-84 Westbound
Right 0.96 mi
Lodging white 28@2x
The Farmington Inn & Suites
827 Farmington Ave, Farmington, CT 06032