Exit 163onI-90 Eastbound
Right 1.67 mi
Lodging white 28@2x
Towne Edge Motel
1104 N Main St, Edgerton, WI 53534