Exit 1BonI-244 Eastbound
Left 0.32 mi
Lodging white 28@2x
Western Capri Motel
5320 W Skelly Dr, Tulsa, OK 74107