Exit 50onI-82 Westbound
Right 0.34 mi
Lodging white 28@2x
Zillah Lakes Inn
701 Fountain Blvd, Zillah, WA 98953